دوشنبه 25 تير 1397 _ 02 ذو القعدة 1439 _ 16 ژوئیه 2018
جستجو :
تاریخ : يکشنبه 19 ارديبهشت 1395     |     کد : 17

نتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو (به روز می شود)

نتایج مسابقاتنتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو 

تنیس روی میز خواهران:

مقام اول : علوم پزشکی تبریز

مقام دوم : دانشگاه تبریز

مقام سوم : پیام نور تبریز

فوتسال خواهران :

دانشگاه علوم پزشکی تبریز (2 )  -     دانشگاه پردیس فاطمه زهرا (3)

فوتسال برادران :

بازی اول : دانشگاه تبریز (1)  -  دانشگاه هشترود (1)

بازی دوم : دانشگاه نبی اکرم (1)  -  آزاد باسمنج (1)

بازی سوم : پیام نور تبریز (7)   -   دانشگاه سر

بازی چهارم : آزاد سردرود(10) شهید رجایی (0)

والیبال خواهران :

علوم پزشکی تبریز 2 موسسه شمس 0

ازاد مرند 2 الزهرا 0

نتایج نهایی فوتسال خواهران :

ازاد تبریز مقام اول

پردیس فاطمه زهرا مقام دوم

علوم پزشکی تبریز مقام سوم 

 والیبال برادران :

آزاد جلفا 2 آزاد تبریز 1

دانشگاه بناب 2 دانشگاه شمس صفر

دانشگا تبریز 2 دانشگاه فنی 1

علوم پزشکی تبریز 2 فرهنگیان 1

 

نتایج روزسوم  مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

نتایج نهایی والیبال خواهران :

مقام اول : آزاد مرند

مقام دوم : علوم پزشکی تبریز

 مقام سوم :  موسسه شمس

نتایج نهایی آمادگی جسمانی خواهران :

علوم پزشکی تبریز : اول

دانشگاه فرهنگیان : مقام دوم

پیام نور تبریز : مقام سوم

نتایج بسکتبال برادران :

علوم پزشکی تبریز 63   دانشگاه فرهنگیان 31

فوتسال برادران :

دانشگاه فرهنگیان 5 دانشگاه بناب 3

دانشگاه هشترود 2 آزاد باسمنج 3

دانشگاه شمس 2 دانشگاه تبریز 4

دانشگاه آزاد تبریز 6 دانشگاه آزاد سردرود 1

نتایج نهایی فوتسال خواهران :

آزاد تبریز مقام اول

پردیس فاطمه زهرا مقام دوم

علوم پزشکی تبریز مقام سوم 

 

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی برادران جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

نتایج تیمی

مقام اول :  دانشگاه پیام نور بناب با رکورد مجموع 802.6   

مقام دوم : دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز با رکورد مجموع 815.79

مقام سوم: دانشگاه فرهنگیان  با رکورد مجموع 820.19

مقام چهارم: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رکورد مجموع 821.78

نتایج انفرادی

1.      بابک ساعی  دانشگاه پیام نور بناب

2.      حسین صفایی  دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

3.      محمد ادیب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4.      هادی پناهی

5.      میثم رجایی

6.      بابک حسن پور

7.      کامران حاجی زاده

8.      مجتبی جعفری

9.      فرید معززی

10.  جواد حاتمی 

 

نتایج روز چهارم مسابقات جشنواره شهدای دانشجو استان

نتایج والیبال:

دانشگاه آزاد جلفا 2 دانشگاه شمس 0

دانشگاه آزاد تبریز دانشگاه بناب 0

دانشگاه مرند2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 0

دانشگاه ملکان 1 دانشگاه نبی اکرم 2

دانشگاه تبریز 2 دانشگاه سراج 0

نتایج فوتسال :

دانشگاه فنی 3 دانشگاه سراج 2

دانشگاه آزاد تبریز 2 دانشگاه شهید رجایی 1

دانشگاه پیام نورتبریز 7 دانشگاه آذر شهر 2

دانشگاه علوم پزشکی تبریز1 دانشگاه فرهنگیان 2

نتایج نهایی مسابقات تیر اندازی خواهران :

مقام اول: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم : دانشگاه آذر شهر

مقام سوم : دانشگاه پیام نور تبریز

بسکتبال خواهران :

دانشگاه تبریز 42 دانشگاه آزاد تبریز 70

 

نتایج روز پنجم مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو

بسکتبال :

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 41-دانشگاه آزاد میانه 24

دانشگاه آزاد تبریز دانشگاه صنعتی سهند   (باخت دانشگاه صنعتی سهند)

تیراندازی (تفنگ)

مقام اول : تیم الف دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم : تیم ب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم : پیام نور تبریز

تیراندازی (تپانچه)

مقام اول : تیم الف دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم : تیم ب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم : علوم قرآنی مراغه

مجموع تیمی تفنگ و تپانچه

مقام اول : تیم الف دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام دوم : تیم ب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم : تیم پیام نور تبریز

مقام چهارم : علوم قرآنی مراغه

بسکتبال خواهران :

دانشگاه تبریز 60  دانشگاه علوم پزشکی تبریز 43

فوتسال :

دانشگاه آذر شهر 4 موسسه سراج 0

دانشگاه هشترود 4 موسسه شمس 2

دانشگاه پیام نور 6 دانشگاه سما 1

دانشگاه تبریز 11 دانشگاه نبی اکرم 2

 

نتایج بازی های روز ششم جشنواره

نتایج نهایی مسابقات تنیس روی میز برادران :

مقام اول : دانشگله آزاد سردردود

مقام دوم : دانشگاه پیام نور تبریز

مقام سوم : دانشگاه آزاد مرند

مقام چهارم :  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نتایج نهایی بسکتبال خواهران :

مقام اول : دانشگاه آزاد تبریز

مقام دوم : دانشگاه تبریز

مقام سوم : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نتایج والیبال :

آزاد جلفا 2 دانشگاه فنی 1

دانشگاه آزاد تبریز 2 دانشگاه تبریز 1دانشگاه

ملکان 2 دانشگاه مرند 0

ادامه بازی های بدمینتون :

روز چهارشنبه مورخه 29 اردیبهشت

ادامه بازی های فوتسال:

روز یکشنبه مورخه 26 اردیبهشت

 

نتایج روز هشتم مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

نتایج نهایی بدمینتون :

مقام اول : تیم دانشگاه آزاد

مقام دوم : تیم دانشگاه پیام نور تبریز

مقام سوم : علوم پزشکی تبریز

نتایج مسابقات بسکتبال :

دانشگاه آزاد تبریز 71 – دانشگاه فرهنگیان 21

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 45 – دانشگاه سهند 44

 نتایج نهایی مسابقات بسکتبال برادران :basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball::basketball:

مقام اول : دانشگاه آزاد تبریز

مقام دوم : دانشگاه علوم پزشکی

مقام سوم : دانشگاه صنعتی سهند
 مسابقات فوتسال برادران :
:soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

سه شنبه مورخه 95/2/28

ساعت 16 : بازی رده بندی

دانشگاه فنی - دانشگاه پیام نور


ساعت 17/30 : بازی فینال

دانشگاه علوم پزشکی - دانشگاه آزاد سردرود
 

نتایج روز دهم جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

نتایج نهایی مسابقه بسکتبال

دانشگاه  صنعتی سهند 37 – دانشگاه فرهنگیان 14

دانشگاه آزاد تبریز65 – دانشگاه علوم پزشکی تبریز 49

مقام اول : دانشگاه آزادتبریز

مقام دوم : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم : دانشگاه صنعتی سهند

نتایج فوتسال :

علوم پزشکی تبریز 4 – فنی 2

دانشگاه آزاد تبریز6 – دانشگاه پیام نور 3

نتایج والیبال روز نهم  :

دانشگاه جلفا 2 – دانشگاه نبی اکرم 0

دانشگاه آزاد تبریز 2 – دانشگاه ملکان 1

 

نتایج روز آخر مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو استان

نتایج مسابقه والیبال برادران :

مقام اول : دانشگاه آزاد جلفا

مقام دوم : دانشگاه آزاد تبریز

مقام سوم :دانشگاه نبی اکرم

نتایج مسابقه فوتسال برادران :

مقام اول : تیم دانشگاه آزاد سردرود

مقام دوم : تیم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقام سوم : تیم دانشگاه پیام نور تبریز 


نوشته شده در   يکشنبه 19 ارديبهشت 1395  ساعت  07:44   توسط   علی مددی   
ویرایش شده در چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395 ساعت 10:02 توسط علی مددی
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :